Thích bài này? Bài TrướcBài Sau

MrBeat

on Mon Jul 22, 2013 7:07 pm

1
avatar

MrBeat

๖ۣۜAdministrators

Xem lý lịch thành viên
๖ۣۜAdministrators
• Số Bài : 61
Z-Coin : 100822
• Thanks : 42
• Sinh Nhật : 23/07/1999
• Tham Gia : 08/07/2013
Bài ViếtSkin Sinhvienit.net 2013 Hót Nhất

Demo Onl : http://hoaian1.forumvi.comCSS

 

Nguồn : cntt-k3


 CỘNG ĐỒNG GAME PRIVATE 
 Khách viếng thăm LIKE NHÁ...  
Trả lời chủ đề này
MrBeat

on Mon Jul 22, 2013 7:08 pm

2
avatar

MrBeat

๖ۣۜAdministrators

Xem lý lịch thành viên
๖ۣۜAdministrators
• Số Bài : 61
Z-Coin : 100822
• Thanks : 42
• Sinh Nhật : 23/07/1999
• Tham Gia : 08/07/2013
Bài ViếtEND

END

Code:<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPEhtml PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<body>

<div>

 
 <div>

 
    <div>

 
       <div>

 
          <div>

 
             <div>

 
                <ul>

 
                 
 <li>

<!--
END html_validation -->

 
                 
 </li>

 
                </ul>

 
                <!--
BEGIN switch_footer_links -->

 
                <ul>

 
                 
 <li>

 
                 
    <!-- BEGIN footer_link -->

 
                 
       <!-- BEGIN switch_separator
--> | <!-- END switch_separator -->

 
                 
     
 {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a
name="bottom" class="copyright"
href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}"
rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}"
target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}"
title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>

 
                 
    <!-- END footer_link -->

 
                 
 </li>

 
                </ul>

 
                <!--
END switch_footer_links -->

 
             </div>

 
             <br />

 
             <p
class="center">

 
              
 <strong>{ADMIN_LINK}</strong>

 
             </p>

 
          </div>

 
          {PROTECT_FOOTER}

 
       </div>

 
    </div>

 
 </div>

</div><!--
BEGIN switch_facebook_login -->

<div
id="fb-root"></div>

<script
type="text/javascript">

//<![CDATA[

FB.init({

 
 appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',

  
 status: true,

  
 cookie: true,

  
 xfbml: true,

 
 oauth: true

});

//]]>

</script>

<!--
END switch_facebook_login --><!--
BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->

<script
type="text/javascript">

//<![CDATA[

FB.Event.subscribe('auth.logout',
function(response) {

 
 if ($('a#logout'))

 
 {

 
    var lien_redir = $('a#logout').attr('href'); 
    if ($('a#logout').attr('href') &&
$('a#logout').attr('href') != '')

 
    {

 
       document.location.href =
'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;

 
    }

 
 }

});$(document).ready(
function() {

 
 $('a#logout').click( function() {

 
    FB.logout();

 
 } );

} );

//]]>

</script>

<!--
END switch_facebook_logout_TMP --><script
type="text/javascript">

//<![CDATA[

 
 fa_endpage();

//]]>

</script></body>

</html>

 
  <div id="footer" class="footer">

 
 <div class="inner">

 
    <div class="info">

 
       <h6>Thông tin</h6>

 
       <div class="box">

 
          Rip skin by <span
class="time"> An Nguyễn</span><br>

 
    

 
          Copyright © 2011-2013 by
XomNet.Info<br>

 
          Powered by Punbb Hostby Forumtion

 
          <br>

 
          Diễn Đàn Được Phát Triển Bởi Các
Thành Viên.

 
                     
          <br>

 
                     
            Admin Không Chịu Trách Nhiệm Với Các
Bài Viết Của Thành Viên

 
          <!-- Do not remove cronimage or
your scheduled tasks will cease to function -->

 
          

 
          <!-- Do not remove cronimage or
your scheduled tasks will cease to function -->

 
          <br class="clear">

 
       </div>

 
    </div>

 
    

 
    

 
                <div
class="statistic">

 
       <h6>Thống kê nhanh</h6>

 
        <span>{TOTAL_POSTS}</span><br>

 
       <span>{TOTAL_USERS}</span><br>

 
       Liên hệ : <span>hoaian_modz</span>
- <span>01633991168</span>

 
    </div>        

 
                     
  

 
                     
  

 
            <div class="sinhvienit">

 
       <h6>Liên kết</h6>

 
       <a href="http://kenhsinhvien.net/"
title="Diễn đàn sinh viên Việt Nam online" target="_blank">Kênh
Sinh Viên - Kenh Sinh Vien</a>

 
       <a href="http://xomnet.info"
title="XomNet.Info - Cộng Đồng Games - Kênh Giải Trí Số 1 VN"
target="_blank">XomNet.Info - Cộng Đồng Games</a>

 
       <a href="http://vietgame.us.to"
title="Phim mới" target="_blank">VietGame.Us.To - Hack
Game Online</a> 
       <a href="http://cntt-k3.org"
title="Diễn đàn bạc liêu" target="_blank">Diễn đàn CNTT</a> 
    </div>

 
    <hr class="clear">    

 
    

 
 </div>  
                

 
                     
  

 
                     
  

 
 <div class="footerlink">

 
    <div class="inner">

 
       <a
href="http://m.sinhvienit.net/forum/" class="mobilebtn">Rip
skin by An nguyễn</a>

 
       <a title="Change to English
language" class="langbtn">English</a>

 
       <a href="sendmessage.php"
title="Liên hệ với BQT diễn đàn" class="contactbtn">Liên
hệ</a>

 
       <!-- a target="_blank"
title="Kênh Sinh Viên" href="http://kenhsinhvien.net/"
class="ksv">Kênh Sinh Viên</a --> 
       

 
       

 
    <a class="last backtotop"
href="#top">Lên trên ↑</a>

 
       

 
       

 
       <a class="last"
href="archive/index.php">Lưu Trữ</a>

 
       

 
       

 
        
       <br class="clear">

 
    </div>

 
 </div>

</div>


Được sửa bởi John_Marstin ngày Mon Jul 22, 2013 7:10 pm; sửa lần 1.


 CỘNG ĐỒNG GAME PRIVATE 
 Khách viếng thăm LIKE NHÁ...  
Trả lời chủ đề này
MrBeat

on Mon Jul 22, 2013 7:10 pm

3
avatar

MrBeat

๖ۣۜAdministrators

Xem lý lịch thành viên
๖ۣۜAdministrators
• Số Bài : 61
Z-Coin : 100822
• Thanks : 42
• Sinh Nhật : 23/07/1999
• Tham Gia : 08/07/2013
Bài ViếtHEADER

HEADER

Code:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTDXHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width"
lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE}
{NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>

<head>

 
 <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>

 
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset={S_CONTENT_ENCODING}" />

 
 <meta http-equiv="content-script-type"
content="text/javascript" />

 
 <meta http-equiv="content-style-type"
content="text/css" />

 
 <!-- BEGIN switch_compat_meta -->

 
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />

 
 <!-- END switch_compat_meta -->

 
 <!-- BEGIN switch_canonical_url -->

 
 <link rel="canonical"
href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />

 
 <!-- END switch_canonical_url -->

 
 {META_FAVICO}

 
 {META}

 
 {META_FB_LIKE}

 
 <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}"
/>

 
 {T_HEAD_STYLESHEET}

 
 {CSS}

 
 <link rel="search"
type="application/opensearchdescription+xml"
href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />

 
 <link rel="search"
type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml"
title="{SEARCH_FORUMS}" />

 
 <script src="{JQUERY_PATH}"
type="text/javascript"></script>

 
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js"
type="text/javascript"></script> 
 <!-- BEGIN switch_fb_login -->

 
 <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js"
type="text/javascript"></script>

 
 <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}"
type="text/javascript"></script>

 
 <!-- END switch_fb_login --> 
 <!-- BEGIN switch_ticker -->

 
 <link type="text/css" rel="stylesheet"
href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />

 
 <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js"
type="text/javascript"></script>

 
 <!-- END switch_ticker --> 
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->

 
 <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js"
type="text/javascript"></script>

 
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[

 
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin
*/

 
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";

 
    var slid_vert = false;

 
    var auto_dir = 'next';

 
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT}); 
    switch( tickerDirParam )

 
    {

 
       case 'top' :

 
          slid_vert = true;

 
          break; 
       case 'left':

 
          break; 
       case 'bottom':

 
          slid_vert = true;

 
          auto_dir = 'prev';

 
          break; 
       case 'right':

 
          auto_dir = 'prev';

 
          break; 
       default:

 
          slid_vert = true;

 
    } 
    $(document).ready(function() { 
       var width_max =
$('ul#fa_ticker_content').width();

 
       var width_item = Math.floor(width_max /
{switch_ticker.SIZE}); 
       if (width_max > 0)

 
       {

 
        
 $('#fa_ticker_content').css('display','block'); 
          $('ul#fa_ticker_content
li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function
() {

 
             if ($(this).width()
> width_item)

 
             {

 
             var ratio 
    = $(this).width() / width_item;

 
             var new_height =
Math.round($(this).height() / ratio);

 
           
 $(this).height(new_height).width(width_item);

 
             }

 
          }); 
          if (slid_vert)

 
          {

 
             var height_max =
h_perso; 
           
 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {

 
                if
($(this).height() > height_max)

 
                {

 
                 
 height_max = $(this).height();

 
                }

 
             } ); 
             $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');

 
           
 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);

 
          } 
          $('#fa_ticker_content').jcarousel({

 
              
 vertical: slid_vert,

 
             wrap: 'circular',

 
             auto:
{switch_ticker.STOP_TIME},

 
             auto_direction:
auto_dir,

 
          scroll: 1,

 
          size: {switch_ticker.SIZE},

 
          height_max: height_max,

 
          animation: {switch_ticker.SPEED}

 
          });

 
       }

 
       else

 
       {

 
          $('ul#fa_ticker_content
li:not(:first)').css('display','none');

 
          $('ul#fa_ticker_content
li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');

 
       }

 
    });

 
 //]]>

 
 </script>

 
 <!-- END switch_ticker_new --> 
 <script type="text/javascript">

 
 //<![CDATA[

 
 $(document).ready(function(){

 
    <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->

 
       pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}',
'_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');

 
       if(pm != null) { pm.focus(); }

 
    <!-- END switch_enable_pm_popup -->

 
    <!-- BEGIN switch_report_popup -->

 
       report =
window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport',
'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');

 
       if(report != null) { report.focus(); }

 
    <!-- END switch_report_popup -->

 
    <!-- BEGIN switch_ticker -->

 
       ticker_start({switch_ticker.HEIGHT},
{switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}',
{switch_ticker.STOP_TIME});

 
    <!-- END switch_ticker -->

 
 }); 
 <!-- BEGIN switch_login_popup -->

 
    var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth =
{LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT},
logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;

 
 <!-- END switch_login_popup --> 
 <!-- BEGIN switch_login_popup -->

 
 $(document).ready( function() {

 
    $(window).resize(function() {

 
       var windowWidth =
document.documentElement.clientWidth;

 
       var popupWidth =
$("#login_popup").width();

 
       var mypopup = $("#login_popup"); 
       $("#login_popup").css({

 
       "left": windowWidth/2 - popupWidth/2

 
          });

 
    });

 
 });

 
 <!-- END switch_login_popup -->

 
 //]]>

 
 </script>

 
 {GREETING_POPUP}

 
 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->

 
 <style>

 
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {

 
    text-align:center;

 
    width: 10px;

 
 } 
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {

 
    margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;

 
 } 
 .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {

 
    margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;

 
 }

 
 </style>

 
 <!-- END switch_ticker_new -->

 
 {HOSTING_JS}

 
 <!-- BEGIN google_analytics_code -->

 
 <script type="text/javascript">

 
 //<![CDATA[

  
 var _gaq = _gaq || [];

  
 _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);

  
 _gaq.push(["_trackPageview"]);

 
 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']); 
 <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->

 
 _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);

 
 _gaq.push(['b._trackPageview']);

 
 <!-- END google_analytics_code_bis -->  
 (function() {

 
    var ga = document.createElement("script"); ga.type
= "text/javascript"; ga.async = true;

 
    ga.src = ("https:" == document.location.protocol ?
"https://ssl" : "http://www") +
".google-analytics.com/ga.js";

 
    var s =
document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga,
s);

  
 })();

 
 //]]>

 
 </script>

 
 <!-- END google_analytics_code -->

</head><body>

 
 <!-- BEGIN hitskin_preview -->

 
 <div id="hitskin_preview" style="display: block;">

 
    <h1><img
src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt=""
/> Hit<em>skin</em>.com</h1>

 
    <div class="content">

 
       <p>

 
        
 {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}

 
          <br />

 
        
 <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a
href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>

 
       </p>

 
    </div>

 
 </div>

 
 <!-- END hitskin_preview --> 
 <!-- BEGIN switch_login_popup -->

 
 <div id="login_popup" class="module main">

 
    <div id="login_popup_title"
class="main-head">

 
       <div
class="h3">{SITENAME}</div>

 
    </div>

 
    <div class="main-content">

 
       {LOGIN_POPUP_MSG}

 
       <div id="login_popup_buttons">

 
          <form
action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">

 
             <input
type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />

 
             <input
type="button" class="button2"
value="{L_REGISTER}"
onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />

 
             <input
id="login_popup_close" type="button" class="button2"
value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />

 
          </form>

 
       </div>

 
    </div>

 
 </div>

 
 <!-- END switch_login_popup -->  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
<div id="top"></div>

<div
class="toprightmenu">

 
 <div class="topheader">

 
    <div class="inner">

 
      <div class="topleftmenu">

 
       

 
       

 
       

 
        <a target="_top"
href="http://xomnet.info">Trang chủ</a>

 
        <a target="_top"
href="/forum">Diễn đàn</a>

 
      

 
        <a target="_top" href="http://xomnet.info">Video</a>

 
        <a target="_blank"
href="http://xomnet.info">Công cụ</a>

 
        <a target="_blank"
href="http://xomnet.info">Upload</a>

 
        <a target="_blank"
href="http://xomnet.info">Tutorial</a>

 
        <a target="_blank"
href="http://xomnet.info">Thư viện C++</a>

 
      </div>

 
      <div class="toprightmenu"> 
       

 
       <a rel="nofollow"
href="register" class="username">

 
          <span>Đăng ký</span>

 
       </a>

 
       <a rel="nofollow"
href="login" class="username">

 
          <span>Ðăng nhập</span>

 
       </a>

 
       

 
     

 
        </div>

 
      <hr class="clear" />

 
    </div>

 
  </div>

</div>

<div
class="headerline"></div>

<div
style='display:none'>

 
    

 
        <div id="login">

 
       <form id="navbar_loginform"
action="login.php?do=login" method="post"
onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password,
vb_login_md5password_utf, 0)">

 
          <div>

 
             <label
for="navbar_username">Username:</label>

 
             <input
type="text" class="textbox default-value"
name="vb_login_username" id="navbar_username"
size="10" accesskey="u" tabindex="101"
value="Tên tài khoản" /> 
             <label
for="navbar_password">Password:</label>

 
             <input
type="password" class="textbox" tabindex="102"
name="vb_login_password" id="navbar_password"
size="10" />

 
             <input
type="text" class="textbox default-value"
tabindex="102" name="vb_login_password_hint"
id="navbar_password_hint" size="10" value="Mật
khẩu" style="display:none;" />

 
          </div>      

 
          <div id="remember"
class="remember">

 
             <label
for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox"
name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar"
class="cb_cookieuser_navbar" checked accesskey="c"
tabindex="103" /> Ghi nhớ?</label>

 
          </div>

 
          <div
class="actionbutton">

 
             <input
type="submit" class="loginbutton" tabindex="104"
value="Ðăng nhập" title="Nhập username và mật khẩu đã cung cấp
để đăng nhập, hoặc ấn vào 'đăng ký' để tao 1 tài khoản"
accesskey="s" />

 
             <a
href="login.php?do=lostpw" rel="nofollow"
class="forgotbutton">Quên mật khẩu</a>

 
          </div>

 
          <input type="hidden"
name="s" value="" />

 
          <input type="hidden"
name="securitytoken" value="guest" />

 
          <input type="hidden"
name="do" value="login" />

 
          <input type="hidden"
name="vb_login_md5password" />

 
          <input type="hidden"
name="vb_login_md5password_utf" />

 
       </form>

 
    </div>

 
       

 
        

 
 </div>

  

  

 
        

 
        

 
      <!--
Header -->

<div
id="header">

 
 <div class="inner">

 
        <a href="http://xomnet.info/forum"
class="logo" title="Diễn đàn"></a>

 
    <div class="adsbanner">

<!--
Ad by UniAd.Vn -->

<div
class="uniad_banner" title="F-Top Banner"
id="uniad-loc-12"
style="width:728px;height:90px;"></div>

<!--
/Ad by UniAd.Vn -->

<!--
{xvtlai_ads_code_12} --></div>

 
  </div>

</div>

<!--
/Header --><!-- 

--> 
 <!-- Navbar -->

<div
class="navbarfit">

 
<div class="inner">

 
   <a href="http://sinhvienit.net/"
class="home" title="Cộng đồng sinh viên CNTT"></a>

 
  <ul itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"
itemscope="">

 
    

 
 <li itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"
itemscope><a href="/forum" 
itemprop="url"><span itemprop="title">Diễn đàn</span></a></li> 
    

 
 <li class="title"><a>Diễn đàn</a></li> 
  </ul>

 
  <div class="searchbox">

 
     <input type="submit" value=""
class="button" />

 
      <input type="text" value="Muốn tìm gì
thì nhập vào rồi đợi tý" onfocus="if(this.value=='Muốn tìm gì thì
nhập vào rồi đợi tý') this.value='';" onblur="if(this.value=='')
this.value='Muốn tìm gì thì nhập vào rồi đợi tý';"
class="keyword" />

 
  </div>

 
</div>

</div>  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
<a id="top" name="top" accesskey="t"></a> 
 <div class="minwidth_IE">

 
    <div class="layout_IE">

 
       <div class="container_IE">

 
          <div class="pun">

 
             <div
id="pun-intro" class="clearfix">

 
                 
             

 
              
             <!-- BEGIN
switch_ticker_new -->

 
             <div
id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">

 
                <div
class="module main">

 
                 
 <div class="main-content clearfix">

 
                 
    <div id="fa_ticker_container">

 
                 
       <ul id="fa_ticker_content"
class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width:
100%;">

 
                 
          <!-- BEGIN ticker_row -->

 
                 
        
 <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>

 
                 
          <!-- END ticker_row -->

 
                 
       </ul>

 
                    
 </div>

 
                 
 </div>

 
                </div>

 
             </div>

 
             <!-- END
switch_ticker_new --> 
             <!-- BEGIN
switch_ticker -->

 
             <div
id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">

 
                <div
class="module main">

 
                 
 <div class="main-content clearfix">

 
                 
    <div id="fa_ticker_container">

 
                 
       <div id="fa_ticker"
style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">

 
                 
          <div
class="fa_ticker_content">

 
                 
             <!-- BEGIN
ticker_row -->

 
                 
           
 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>

 
                 
             <!-- END
ticker_row -->

 
                 
          </div>

 
                 
       </div>

 
                 
    </div>

 
                 
 </div>

 
                </div>

 
             </div>

 
             <!-- END
switch_ticker --> 
             <div
id="page-body">

 
                <div
id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>

 
                 
 <div id="outer-wrapper">

 
                 
    <div id="wrapper">

 
                 
       <div id="container">

 
                 
          <div id="content">

 
                 
             <div
id="{ID_LEFT}">

 
                 
                <!--
BEGIN giefmod_index1 -->

 
                 
              
 {giefmod_index1.MODVAR}

 
                 
                <!--
BEGIN saut -->

 
                 
                <div
style="height:{SPACE_ROW}px"></div>

 
                 
                <!--
END saut -->

 
                 
                <!--
END giefmod_index1 -->

 
                 
             </div>

 
                 
             <div
id="main">

 
                 
                <div
id="main-content"><!--
BEGIN html_validation -->

 
                 
                </div>

 
                 
             </div>

 
                 
          </div>

 
                 
       </div>

 
                 
    </div>

 
                 
 </div>

 
                </div>

 
             </div>

 
          </div>

 
       </div>

 
    </div>

 
 </div>

</body>

</html>

<!--
END html_validation -->
 CỘNG ĐỒNG GAME PRIVATE 
 Khách viếng thăm LIKE NHÁ...  
Trả lời chủ đề này
kendyzz

on Thu Dec 19, 2013 12:23 pm

4
avatar

kendyzz

๖ۣۜMemBer

Xem lý lịch thành viên
๖ۣۜMemBer
• Số Bài : 2
Z-Coin : 40
• Thanks : 0
• Sinh Nhật : 02/01/1999
• Tham Gia : 19/12/2013
Bài ViếtRe: Skin Sinhvienit.net 2013 Hót Nhất

zzz
Trả lời chủ đề này
Sponsored content

5

Sponsored content

Bài ViếtRe: Skin Sinhvienit.net 2013 Hót Nhất

Trả lời chủ đề này

Reply FaceBook